Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Συστήματα στο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

 Το «Σύστημα» είναι ο κωδικοποιημένος τρόπος ανάπτυξης στηλών από ένα επιλεγμένο σύνολο γεγονότων ανά πλήθος ζητουμένων γεγονότων.

Στο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, κάθε σύστημα δημιουργεί στήλες που διαφέρουν ως προς τα γεγονότα που περιλαμβάνουν κι όχι ως προς την πρόβλεψή τους για κάθε γεγονός.

Για παράδειγμα, μπορείτε να σχηματίσετε το σύστημα "4" για 6 επιλεγμένα γεγονότα, που σημαίνει ότι επιλέγετε 6 γεγονότα και ζητάτε όλες τις δυνατές τετράδες (δηλαδή στήλες των τεσσάρων γεγονότων) που προκύπτουν από τις 6 επιλογές σας.

Φυσικά ο αριθμός των ζητούμενων γεγονότων πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος από τον αριθμό των επιλεγμένων.

Εφόσον το μέγιστο πλήθος επιλεγμένων γεγονότων μπορεί να είναι έως και  30, αντιστοίχως είναι δυνατόν τα 30 γεγονότα να μπορούν ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ να συνδυασθούν με όλους τους δυνατούς τρόπους – ανά 1, ανά 2, ανά 3, … και, φυσικά, ανά 30.  Με άλλα λόγια είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν όλα τα συστήματα από 1 έως και 30.

Για να παίξετε σύστημα, σημειώνετε στο δελτίο τα σημεία πρόβλεψης στα γεγονότα που επιλέγετε και στη συνέχεια σημειώνετε στην περιοχή επιλογής  "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ" την ένδειξη που αντιστοιχεί στον αριθμό των ζητούμενων γεγονότων.


Μπορείτε να παίξετε ταυτόχρονα περισσότερα από ένα συστήματα.
Για παράδειγμα, κάνοντας πρόβλεψη σε 6 επιλεγμένα γεγονότα, μπορείτε να σημειώσετε στην περιοχή "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ" τις ενδείξεις "4","5" και ‘'6''.

Αυτό σημαίνει πως παίζετε όλες τις δυνατές  4άδες (15 στήλες),  τις 5άδες (6 στήλες) και την 6αδα (1 στήλη) που προκύπτουν από τα 6 επιλεγμένα γεγονότα.

Επίσης έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ακόμα και όλα τα δυνατά συστήματα που προκύπτουν από έναν αριθμό ζητούμενων γεγονότων και πάνω (μαζί και την απλή/απλές στήλες) σημειώνοντας την ένδειξη που αντιστοιχεί σε αυτό τον αριθμό στη περιοχή επιλογής "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ" και την ένδειξη "ΟΛΑ".

Δηλαδή σημειώνοντας "4" και "ΟΛΑ" για 6 επιλεγμένα γεγονότα, ζητάτε τα συστήματα "4", "5", "6".Συστήματα με Στάνταρ
Στάνταρ ονομάζεται το γεγονός που περιλαμβάνεται υποχρεωτικά σε όλες τις στήλες των ζητούμενων γεγονότων που παράγονται από ένα σύστημα.

Παίζοντας Συστήματα, με ή χωρίς στάνταρ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία ή περισσότερες διπλές παραλλαγές στις προβλέψεις σας, σημειώνοντας τις αντίστοιχες ενδείξεις ("1" και "Χ" ή "1" και "2" ή "Χ" και "2").

Σε περίπτωση χρήσης Στάνταρ γεγονότων, αλλάζει σε σύγκριση με το παρελθόν, ο τρόπος επιλογής των συστημάτων.

Με τη νέα μορφή του παιχνιδιού ο κωδικός του συστήματος προσδιορίζεται μόνο από τα ζητούμενα γεγονότα, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ σε αυτά τα Στάνταρ γεγονότα.


Παράδειγμα

Για 8 επιλεγμένους αγώνες, επιλέγονται οι 3 ως Στάνταρ και για τους υπόλοιπους 5 ζητούνται όλα τα δυνατά συστήματα δηλαδή 3, 4 και 5.

Μετά την εφαρμογή των συστημάτων 3, 4 και 5 για τους 5 αρχικά επιλεγμένους αγώνες, δημιουργούνται 16 στήλες, ως εξής: 10 τριάδες, 5 τετράδες και 1 πεντάδα.

Μετά την προσθήκη των 3 Στάνταρ αγώνων σε κάθε μία από τις προαναφερόμενες στήλες, προκύπτουν:

-           10 εξάδες (Κάθε εξάδα περιλαμβάνει 3 από τους 5 αρχικά επιλεγμένους + τους 3 Στάνταρ)

-           5 επτάδες (Κάθε επτάδα περιλαμβάνει 4 από τους 5 αρχικά επιλεγμένους + τους 3 Στάνταρ) και

-           1 οκτάδα (Η οκτάδα περιλαμβάνει 5 από τους 5 αρχικά επιλεγμένους + τους 3 Στάνταρ)

Από το παράδειγμα φαίνεται ότι οι αγώνες Στάνταρ «επιμηκύνουν» κάθε στήλη κατά τόσα γεγονότα όσα είναι και τα Στάνταρ – μία τριάδα με την προσθήκη 3 Στάνταρ γίνεται εξάδα, ενώ με την προσθήκη 4 Στάνταρ γίνεται επτάδα.


Σύστημα «0»
Σύμφωνα με τον ορισμό του Στάνταρ γεγονότος, είναι λογικό τη στιγμή που θεωρούνται σχετικά «σίγουρες» οι επιλογές, να μπορείτε να παίξετε αυτά τα Στάνταρ γεγονότα και μόνα τους στο ίδιο στοίχημα.  Έτσι δημιουργήθηκε το Σύστημα «0».

Σύστημα «0» - είναι μία στήλη που αποτελείται ΜΟΝΟ από τους Στάνταρ αγώνες που έχετε επιλέξει.


Παράδειγμα

Στα επιλεγμένα συστήματα του προηγούμενου παραδείγματος, μπορείτε να προσθέσετε και το Σύστημα «0», οπότε συνολικά δημιουργούνται 17 στήλες – οι 16 προαναφερόμενες και 1 τριάδα που περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τους Στάνταρ αγώνες.


Οργάνωση και oμαδοποίηση επιλογώνΓκρουπ
Παρέχεται η δυνατότητα να «οργανώσετε εσωτερικά» τα γεγονότα επιλογής σας σε γκρουπ, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικό να συμπεριλάβετε όλα τα γεγονότα σε κάποιο γκρουπ.  Το χαρακτηριστικό του γκρουπ είναι ότι το περιεχόμενό του αντιμετωπίζεται σαν «ενιαίο σύνολο», σαν μία επιλογή.  Αυτό έχει σαν συνέπεια τη δημιουργία λιγότερων στηλών.

Τα γκρουπ προκειμένου να είναι διακριτά από το λογισμικό, λαμβάνουν «όνομα» με τη βοήθεια των ενδείξεων «Α», «Β», «Γ» και «Δ».  Μπορούν να δημιουργηθούν τα ακόλουθα 10 γκρουπ: «Α», «Β», «Γ», «Δ», «ΑΒ», «ΑΓ», «ΑΔ», «ΒΓ», «ΒΔ» και «ΓΔ».

Μετά το διαχωρισμό των επιλεγμένων γεγονότων σε γκρουπ, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε συστήματα, με τα οποία θα συνδυάσετε τα γκρουπ που δημιουργήσατε ή, εφόσον φυσικά υπάρχουν, και τα γεγονότα που αφήσατε εκτός γκρουπ.

Για να κερδίσουν όλες οι στήλες, πρέπει να επαληθευθούν όλα τα επιλεγμένα γεγονότα.


Παράδειγμα

Έστω ότι  επιλέγετε 6 αγώνες, τους οποίους οργανώνετε σε 2 γκρουπ, το γκρουπ Α και το γκρουπ Β.  Έστω ότι το «Α» περιλαμβάνει τους τρεις πρώτους αγώνες και το «Β» του τρεις υπόλοιπους.  Μπορούν να εφαρμοσθούν τα συστήματα 1 και 2:

Από το σύστημα 1 παράγονται δύο στήλες:

-           Α που περιλαμβάνει όλους τους αγώνες του γκρουπ Α

-           Β που περιλαμβάνει όλους τους αγώνες του γκρουπ Β

Από το σύστημα 2 παράγεται μία στήλη:

-           Α Χ Β που περιλαμβάνει όλους τους αγώνες των γκρουπ Α και Β.

Όπως προαναφέρθηκε, για να κερδίσουν όλες οι στήλες, πρέπει να επαληθευθούν όλοι οι επιλεγμένοι αγώνες.  Ακόμη και σε περίπτωση αποτυχίας σε έναν ή περισσότερους αγώνες κέρδος μπορεί να υπάρξει μόνο υπό την προϋπόθεση, ότι όλοι οι αγώνες που δεν επαληθεύθηκαν, περιλαμβάνονται ΣΤΟ ΙΔΙΟ γκρουπ.

Στο προηγούμενο παράδειγμα, εάν δεν επαληθευθούν αγώνες – ένας ή περισσότεροι ή όλοι - που περιλαμβάνονται στο γκρουπ Α, τότε κερδίζει μόνο η στήλη Β που περιλαμβάνει όλους τους αγώνες του γκρουπ Β.


R Γκρουπ

Η πρόσθετη δυνατότητα χρήσης του R Γκρουπ, παρέχεται προκειμένου οι επιλογές που περιλαμβάνονται στο γκρουπ να μη συμπεριφέρονται ως «ενιαίο σύνολο» - όπως τα προαναφερόμενα γκρουπ, αλλά σαν σύνολο επιλογών που συνδυάζονται με τις υπόλοιπες – τις εκτός R Γκρουπ – ΑΝΑ ΜΙΑ, ΧΩΡΙΣ όμως να μπορούν να συνδυάζονται μεταξύ τους.

Για να κερδίσετε σε περίπτωση χρήσης R Γκρουπ, πρέπει να επαληθευθεί τουλάχιστον ΜΙΑ επιλογή από αυτές  που περιλαμβάνονται στο R Γκρουπ, ενώ στην περίπτωση χρήσης «απλού» γκρουπ, για να κερδίσετε θα πρέπει υποχρεωτικά να επαληθευθούν ΟΛΕΣ οι επιλογές που περιλαμβάνονται στο γκρουπ.

Σημειώνεται ότι σε ένα R-Γκρουπ είναι δυνατόν να συμμετέχουν διαφορετικές επιλογές για το ίδιο στοιχηματικό προϊόν.


Παράδειγμα

Επιλέγονται 4 αγώνες.  Δημιουργείται ένα R Γκρουπ που περιέχει 2 Ακριβή Σκορ του πρώτου αγώνα και ένα Τελικό Αποτέλεσμα για το δεύτερο αγώνα, αφήνοντας τους δύο τελευταίους αγώνες εκτός R Γκρουπ.  Εφαρμόζεται το σύστημα 3.

Από το σύστημα 3 παράγονται τρεις στήλες, η κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει:

-           1η στήλη (Περιλαμβάνει το πρώτο ακριβές σκορ του πρώτου αγώνα + τους δύο αγώνες εκτός R Γκρουπ).

-           2η στήλη (Περιλαμβάνει το δεύτερο ακριβές σκορ του πρώτου αγώνα + τους δύο αγώνες εκτός R Γκρουπ).

-           3η στήλη (Περιλαμβάνει το τελικό αποτέλεσμα του δευτέρου αγώνα + τους δύο αγώνες εκτός R Γκρουπ).

Κερδίζετε εάν επαληθευθεί τουλάχιστον ένα γεγονός από το R Γκρουπ και επαληθευθούν υποχρεωτικά και οι αγώνες εκτός R Γκρουπ.  Στο προηγούμενο παράδειγμα μπορείτε να κερδίσετε το πολύ 2 στήλες, διότι στην καλύτερη περίπτωση θα επαληθευθεί μόνο ένα από τα 2 Ακριβή Σκορ για τον πρώτο αγώνα.


Παράδειγμα

Στο παράδειγμα που ακολουθεί έχουν επιλεγεί 6 γεγονότα με κωδικούς 110,111,210,211,317 και 326.

Τα γεγονότα με κωδικούς:
110 και 111 είναι ομαδοποιημένα σε Γκρουπ Α, τα 210 και 211 είναι ομαδοποιημένα σε Γκρουπ Β και τα 317 και 326 είναι ομαδοποιημένα σε R-Γκρουπ Γ.

Ζητείται το σύστημα 2 και 3, στήλες 7 (πέντε 2άδες, δύο 3άδες). Έχει στοιχηματισθεί διαφορετικό ποσό ανά μήκος στήλης.
Δηλαδή: (0,30 Χ 8 Χ 5)= € 12,00 για τις 2άδες και (0,30 Χ 3 Χ 2)= € 1,80 για τις 3άδες. Επιπλέον η αξία της συμμετοχής πολλαπλασιάζετε Χ 10 με τον πολλαπλασιαστή δελτίου.
Συνολική αξία 12,00 + 1,80= € 13,80 Χ 10 = € 138,00.Οι  πέντε 2άδες που δημιουργούνται είναι οι εξής:1η Στήλη 2η Στήλη 3η Στήλη 4η Στήλη 5η Στήλη
Γκρουπ Α 110
111
110
111
110
111
Γκρουπ Β 210
211
210
211
210
211
R Γκρουπ Γ 317 326 317 326Οι δύο 3άδες που δημιουργούνται είναι οι εξής:
 


1η Στήλη 2η Στήλη
Γκρουπ Α 110
111
110
111
Γκρουπ Β 210
211
210
211
R Γκρουπ Γ 317 326

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου